Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Centrum duševního zdraví a podpory v mateřství

775 330 301 info@matara.cz

Příprava na porod

Staňte se spokojenou maminkou šťastného dítěte…

Průvodce těhotenstvím a porodem

3 mezníky k mateřství

www.kranio.eu/porodni-trauma-slepe-misto-nasi-kultury

Všichni jsme kdysi odpočívali ve svých maminkách
a čekali,až přijde čas
a my opustíme bezpečí lůna
a spatříme světlo světa….“

Další velké téma mé činnosti je otevřít obzory nastávajícím rodičům, a poskytnout jim důležité informace pro vytvoření nejlepších podmínek pro zdravý vývoj, a život jejich dětí v prenatální,porodní a natální fázi.

První dojmy spojené s naším narozením utváří základní prvky pro náš další život. Stavebními prvky naší osobnosti jsou porod samotný, první dotyk a slovo.
Bonding je pouto mezi matkou dítětem a jeho rodinou,je také procesem života rodiče s dítětem,procesem navazování jedinečné lásky a plné vazby bezpodmínečné lásky,které jsou nenahraditelné, neopakovatelné a nepodléhají pravidlům. Nutnost podpory rané vazby jako součást zdravé péče o zdravou rodinu, je nezbytná.

Možná se teď ptáte jak na to?

Porod jako pozitivní zkušenost?
Jak porodit bez obavy a strachu?
Jak eliminovat bolestné zkušenosti s předešlým porodem? 
Co je limbický otisk?
Jak mám komunikovat se svým dítětem?
Co je přirozený porod?

……. ještě mnoho dalších otázek žen,které se připravují na těhotenství,porod a nový život s příchodem děťátka ,Vám pomůžeme vyřešit účinnou terapií.
Mám vlastní zkušenost,jak zpracovaný nepříjemný zážitek z porodů mě otevřel cestu k novému poznání,co je porod přirozený …..

Pocit bezpečí a vytvoření maximálně pozitivního prostředí pro nastávající maminku je zásadní pro překonávání vývojového úkolu tak zásadního,jakým je porození a narození.
Znovuzrozený porod jako přirozený fyziologický proces má , dnes i vědecky prokázaný, pozitivní dopad na jednotlivce i celou společnost

„Hlas, kterým dnes mluvíme na dítě, s ním zůstane navždycky. Právě tímto hlasem bude mluvit samo se sebou, až bude dospělé. Všechny výtky, poučování a naši nespokojenost s ním přijme jako základ svého vlastního vztahu k sobě samému.

Jestli dokáže být samo sobě oporou, jestli bude umět samo sebe povzbudit, bude-li bezvýhradně věřit ve vlastní síly, nakolik bude samo k sobě laskavé a dokáže-li vůbec k sobě laskavé být, to všechno záleží na tom, co mu říkáme dnes.

Maminčin hlas, maminčin vztah, maminčiny nároky a očekávání, to je ono rodičovské „Já“, které po celý další život bude sehrávat roli jeho svědomí a stane se vnitřním kritikem dospělého. Bude-li tento kritik podporou nebo inkvizitorem, záleží na nás.“

Plánované těhotenství


1) Než otěhotníte

a) nedaří se otěhotnět (genetika, fyzio. překážky)

b) opakované potraty

c) potraty bez prokazatelného důvodu

Společné pátrání a odstranění příčiny, aby jste se i Vy mohla stát maminkou.

 

 

2) Jste těhotná…a co teď?

a) bojíte se porodu a bolesti?

b) máte špatné zkušenosti? – komplikace, císařský řez,traumatické zážitky

c) kladete si otázku, „budu dobrá máma“?

Pomohu Vám najít odpovědi a řešení, jak co nejsnáze projít těhotenstvím k přirozenému a (vědomému)pohodovému porodu, tak aby Vy a Vaše miminko jste byly naprosto spokojeni.

3) Jak a kde porodit…….

 

 

Příprava na těhotenství, porod a rodičovství
Pozoruhodná cesta nového života je pozitivní zážitek, který nás mění. Těhotenství je pro rodiče příležitostí k všestranné přípravě na rodičovství. Hledání informací o porodu, novorozenecké péči a rodičovských praktikách je první investicí do upevnění vztahu mezi rodičem a dítětem. Toto vzdělávání je klíčové v přípavě na obtížné rozhodování, jemuž jsou rodiče nepřetržitě vystavováni.

A jako každá fáze růstu a vývoje přináší nové radosti a starosti.

Je velmi snadné propadnout šílenství okolo materiálního zajištění potřeb souvisejících s těhotenstvím a porodem. Mrňavé kojenecké oblečení, nejnovější mateřská móda a vybavení dětského pokojíčku může být součástí přípravy na miminko, ale trvalou investicí v přípravách je především informovanost, díky které prožijete klidné těhotenství, porod a začnete se starat o nový život.

Příprava na Těhotenství & Narození
Přemýšlejte o svých zkušenostech z dětství a o tom,jaké máte sami o rodičovství představy.
Zkoumejte různé rodičovské filozofie.
Pracujte s negativními emocemi týkajícími se těhotenství.
Připravte se na těhotenství fyzicky – jezte výživné potraviny, pravidelně cvičte a pokud je to možné, vyhýbejte se stresu. 
Zjistěte si jaké jsou možnosti porodu a zdravotní péče, která s ním souvisí.
Věnujte se upevnění svého vztahu s partnerem.
Vzdělávejte se v kojení.
Zjišťujte si informace o „běžné“ novorozenecké péči, jako je koupání, podávání vitamínů, první očkování, odběr pupečníkové krve apod.  Sepište si  porodní plán.
Přizvěte si někoho na pomoc během prvních dní po porodu, ať na to nejste sama.
Vezměme si k porodu dulu nebo svou porodní asistentku, která vám může být k dispozici i po porodu.
Buďte připraveni na možné situace, které mohou po porodu nastat. Odpovězte si na otázky: Jaké jsou výhody tohoto zásahu a co na to říká můj instinkt? Jaká jsou rizika a možné důsledky, když se rozhodnu tak a nebo tak? Jaké jsou další možnosti? 

 

Francouzský porodník Michel Odent je známý zejména díky svému zásadnímu přínosu na poli humanizace porodnictví. „Porod má pouze dva nezbytné účastníky: Matku a dítě,“ říká v rozhovoru

„Ocitli jsme se ve zlomovém bodu, kde humanizace porodnictví naráží na kulturní povědomí. Počet žen, které porodí dítě přirozeně, klesá. Bude za několik generací hormon lásky oxytocin pro porod zbytečný? Co se stane s civilizací? Jde o budoucnost druhu Homo sapiens,“ varuje Michel Odent.

Jaká je nebo by měla být role osob, které obklopují rodící ženu u porodu?

Existují dva pohledy na porod: Fyziologický a kulturní. Základem stávajícího kulturního konceptu je, že žena neumí porodit sama. Příkladem je i jazyk, který v souvislosti s porodem používáme: Dítě porodí porodník… Ženy dnes nerodí, někdo rodí za ně. A rodičku obklopuje několik lidí.

Video: Utekla před doktory rodit venku,ve tmě na kamení

Naše kulturní podmíněnost je ovšem v kontrastu s fyziologickým úhlem pohledu. Podle něj jsou ve skutečnosti jen dva nezbytní účastníci porodu: Matka a dítě. Naší jedinou nadějí je zohlednit to, co učí fyziologie. Pouze moderní fyziologie má tu moc, aby zvrátila tisíce let kulturní podmíněnosti.

 

Jaké je tedy fyziologické hledisko porodu?

Z pohledu fyziologie je přirozený porod nevědomý proces. Řídí ho primitivní mozkové struktury. Nedobrovolnému nebo nevědomému procesu se nedá nijak pomoci, ale existují faktory, které ho mohou narušit.

Ale co lékařská pomoc?

Porod není řízen tou částí mozku, která myslí. Řídí ho archaické, primitivní části mozku. Při procesu porodu musí neokortex, náš intelektuální mozek, přestat fungovat. Když tlumíme jeho aktivitu, více se podobáme ostatním savcům, kteří mají porod lehčí než člověk.

Pokud žena rodí sama bez lékařských zásahů, přijde chvíle, kdy se odřízne od zbytku světa. Zapomene na všechno, co se naučila o porodu, je jí lhostejné, co se děje okolo ní, a může se chovat způsobem, který by byl za běžných okolností u civilizované ženy naprosto nepřijatelný. Odváží se křičet, nadávat, najednou je neslušná, říká nesmysly, může se ocitnout v těch nejbizarnějších polohách. Jsou to často primitivní polohy na všech čtyřech. Žena jako by najednou byla na jiné planetě. Už není ovládaná neokortexem. A měla by být chráněna před čímkoliv, co by její neokortex mohlo stimulovat.

Jak tedy porodní proces chránit?

Když komunikujeme prostřednictvím jazyka, zpracováváme to neokortexem. Proto je základní potřebou porodu ticho. Neokortex stimuluje rovněž zima, světlo, situace, kdy se cítíme být pozorováni, a vnímání možného nebezpečí. Tehdy tělo uvolňuje adrenalin.

Více o přirozeném porodu se dozvíte na  tel.č. :775330301 Tereza Malichová MaatTara

Pokud savci uvolňují stresové hormony ze skupiny adrenalinu, nemohou uvolňovat porodní hormon oxytocin. Oxytocin je hlavní složkou koktejlu hormonů lásky, který zajišťuje bezproblémový průběh porodu a navázání vazby mezi matkou a dítětem. Proto k porodu patří ticho, teplo, šero, pocit soukromí a bezpečí.

Je tedy pro ochranu porodního procesu nezbytné, aby žena rodila sama?

Prototypem osoby, se kterou se cítíme bezpečně, aniž bychom si připadali pozorováni, je matka. Tuto mateřskou postavou představuje porodní asistentka. To, že porodní asistentky v některých zemích téměř vymizely, je známkou silně zakořeněného kulturního neporozumění porodnímu procesu. Popíšu situaci, která může porod velmi zjednodušit, i když je v naší společnosti možná kulturně nepřijatelná.

Máme rodící ženu, kolem ní není nikdo kromě jedné zkušené porodní asistentky, která mlčí, sedí v rohu a plete. Opakovaná činnost jako pletení snižuje hladinu adrenalinu v krvi. A hladina adrenalinu v krvi porodní asistentky je velmi důležitá – pokud ji má vysokou, přenáší se to na rodící ženu a může to porod ztížit.

Zkušená porodní asistentka mlčí a sedí v rohu, takže se rodící žena nemusí cítit pozorována. Tato situace je zcela ve shodě s moderním vědeckým pohledem a mohla by porod velmi zjednodušit, ale není považovaná za politicky korektní, protože úplně vyvrací naše kulturní přesvědčení.

Moderní trendy jsou ale úplně opačné…

Ocitli jsme se ve zlomovém bodu, kde humanizace porodnictví naráží na kulturní povědomí. Žena potřebuje k přirozenému porodu teplo, pocit bezpečí a soukromí, aby se vyplavil hormon oxytocin. Porodnice to nahrazují kapačkou s umělým oxytocinem, která nahrazuje přirozený hormon, nemluvě o porodu císařským řezem.

Počet žen, které porodí dítě a placentu přirozeně díky hormonu lásky klesá. To vyvolává otázky. Co nastane za několik generací? Budou hormony lásky pro porod zbytečné? Jaký to bude mít dopad na vztah matky a dítěte? Co se stane s civilizací? Nacházíme se v závažné situaci, jde o budoucnost druhu Homo sapiens. Můžeme jen doufat, že 21. století díky pohledu fyziologie znovu objeví potřeby rodících žen. Je to naše jediná naděje.

 

                    ZAJÍMAJÍ VÁS OTÁZKY PŘIROZENÉHO A RADOSTNÉHO PORODU?

 „MaatTara“ cestou k šťastnému rodičovství

Centrum vzniklo v Kolíně a současně v Praze, s cílem seznámit zájemce s nejnovějšími trendy a poznatky v oblasti rodičovství a porodů. 

V porodnictví můžeme stav věcí změnit tak, jak je běžné v EU. Některé matky rodí pokoutně doma a jiné jezdí na specializované kliniky do Holandska či Belgie.

 

MaatTara je střediskem, kde pouze podáváme  informace,na základě kterých má každá žena svou volbu  a možnost se rozhodnout, kde a jak porodit.  

Dalším pilířem pro úspěšný štastný porod je práce s osobním příběhem každé ženy. Jde  o to, aby byla před porodem zbavena obav, starostí a strachu.

Přijetí porodu jako fyziologického přirozeného procesu  je další  nedílnou součástí přípravy  pro úspěšný průběh porodu.

 

„Přeji všem maminkám a jejich dětem radostný a láskyplný porod a příchod na svět.

Děkuji všem,kteří pochopili a respektují hluboký smysl tohoto nádherného a nezapomenutelného procesu. „

      prof. mudr.Aleš Roztočil CSs.

 

Autorka projektu „Rodí se budoucnost“,Tereza Malichová je matkou tří dětí.  Traumatu z prvních dvou porodů se dokázala zbavit kineziologickou metodou

one-brain, na třetí porod už byla dokonale připravená a porod byl snadný.

Studium přirozeného porodu u prezidentky Unie porodních asistentek
Ivany Königsmarkové, učení  a semináře francouzského lékaře a světoznámého porodníka Michaela Odenta, autora knihy „Znovuzrozený porod“ a další studium „Prvotních otisků“autora Artura Janova, jsou zdrojem informací pro všechny nastávající rodiče v centru MaatTara.

Vycházíme-li z nejnovějších poznatků vědy, doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) v souvislosti se zákony přírody, v jeho zdravé formě,jako poselství pro další generace.

„Každá budoucnost života začíná porodem a pokud je prožíván krásně a s důstojností

                                                           může být oslavou radosti“

                                                         dr Michel Odent,

                                                         francouzský porodník

Narození každého miminka na svět je úžasná  událost v životě nás všech,a proto si zaslouží  zájem a pozornost.

  Změnit úhel pohledu ze zaběhlé reality,uvědomění si sebe samotného a „znovuzrozený“ porod.  

 

 

Pregnancy Transformation

Epic Pregnancy Transformation from Week to Week

Zveřejnil(a) Pregnant Life dne 5. srpen 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přirozené početí a porod


Mým přáním je otevřít obzory nastávajícím rodičům, a poskytnout jim důležité informace pro vytvoření nejlepších podmínek pro zdravý vývoj, a život jejich dětí v prenatální,porodní a natální fázi.

První dojmy spojené s naším narozením utváří základní prvky pro náš další život. Stavebními prvky naší osobnosti jsou porod samotný, první dotyk a slovo.                        

 

Bonding je pouto mezi matkou dítětem a jeho rodinou, je také procesem života rodiče s dítětem,procesem navazování jedinečné lásky a plné vazby bezpodmínečné lásky,které jsou nenahraditelné, neopakovatelné a nepodléhají pravidlům.

Nutnost podpory rané vazby jako součást zdravé péče o zdravou rodinu, je nezbytná.

 

 


5 způsobů, jak najít svou porodní asistentku

Pokud se rozhodnete pro využití služeb porodní asistentky, zbývá už jen nějakou najít. Nějakou, někde, nějak.

1. Krajský úřad nebo magistrát

Začněte oslovením krajského úřadu nebo magistrátu podle místa bydliště

Jedině tak získáte seznam všech porodních asistentek z vašeho kraje. Všechny soukromé porodní asistentky jsou totiž povinny registrovat se na odboru zdravotnictví příslušného krajského úřadu nebo magistrátu. Právě proto je krajský úřad nebo magistrát tím pravým místem, kde vám poskytnou kontakty na všechny registrované porodní asistentky v kraji. Nestojí to nic, stačí poslat úplně obyčejný email s prosbou. Kontakty bývají doručeny téměř okamžitě – v řádech hodin, maximálně dnů.

 

2. Porodnice a smlouvy s externími porodními asistentkami

Zkuste oslovit porodnici, kterou jste si vybrala, zda čirou náhodou nemá smlouvu s externí porodní asistentkou (je jich jen hrstka). Taková porodní asistentka zpravidla působí jak soukromě, tak v porodnici. Funguje to tak, že si porodní asistentka jakoby „pronajme“ porodní sál v porodnici a vy si najmete tu porodní asistentku s porodním sálem a se vším, co má k dispozici, včetně spolupráce s porodnickým personálem. V těhotenství a po porodu se setkáváte v ambulanci porodních asistentek nebo u vás doma.

 

Takové řešení se zdá být ideální pro všechny zúčastněné. Žena má svou porodní asistentku, která se o ni postará, porodnice má nadstandardní službu a navýšený počet rodiček, které by k nim jinak samy nepřišly a které jsou vedené jako normálně přijaté do porodnice. Bohužel porodnice s porodními asistentkami nechtějí smlouvy uzavírat, ačkoliv by to pro ně bylo bezesporu výhodné a zajímavé.

 

3. Mapa UNIPA

Unie porodních asistentek (UNIPA) má na svých stránkách k dispozici mapu porodních asistentek. Na ní jsou uvedeny kontakty na některé členky UNIPA (které se zveřejněním svého kontaktu souhlasily). Členstvím v UNIPě navíc každá porodní asistentka závazně přijímá Mezinárodní etický kodex porodních asistentek, což je v důsledku důležité i pro způsob, jakým každá z nich poskytuje samotnou péči. (Na mapě se nachází i nečlenky, které si své místo na mapě zakoupily podobně jako místo v inzerci a s kodexem tak nemusí mít nic společného. Zda se jedná o členku či ne je jasně čitelné.)

4. Porodní asistentka na doporučení

Jistě máte ve svém okolí ženy, které měly svou porodní asistentku nebo o nějaké ví. Rozhoďte sítě a získejte důvěryhodné reference.

 

Můžete ale klidně zjistit, že:

  • U nás porodní asistentky nejsou

Jsou kraje nebo oblasti, kde porodní asistentky prostě nejsou. Vymřely a nové se nenarodily nebo nevím. Přesto nezoufejte, některé porodní asistentky bývají ochotny přijet i z vedlejších krajů. Mailujte, telefonujte, ptejte se.

  • Potřebujete porodní asistentka „na jedno použití“

Během své praxe jsem se často setkávala s ženami, které potřebovaly jednorázovou konzultaci. Probrat, jak to vidí, jak to vidím já a co bych jim mohla doporučit. Ujasnily si tak, co chtějí, že se na mě mohou v případě potřeby obrátit a šly svou cestou dál samy.

Tyto ženy ví, že je to jejich život, jejich porod. Hledají dostupné odborné informace, na základě kterých úplně normálně vlastními silami porodí.

Byl to i jeden z podnětů pro vytvoření mého předporodního online kurzu Porod krok za krokem – pro ženy, které chtějí mít v porodu jasno. Ženy, díky.

 

5. Facebook

Zeptejte se na porodní asistentku v jakékoli vám blízké skupině zabývající se těhotenstvím a porodem a během pár minut budete překvapeni množstvím kontaktů na různé osoby, od porodních asistentek, psychologů, přes duly po „obyčejné“ maminky. Pojem porodní asistentka je totiž často vnímán jako „kdokoli u porodu“. Ale…

 

Kdokoli u porodu ≠ porodní asistentka

Důvěřuj, ale prověřuj. Ne každý člověk provázející ženu těhotenstvím a porodem je kompetentní registrovaná porodní asistentka, která splňuje minimální vysokoškolské vzdělání, celoživotně se vzdělává a je registrovaná u krajského úřadu nebo magistrátu, čímž má odpovědnost, práva a povinnosti. Je to přeci jen zdravotník, profesionál a pečuje o lidské zdraví.

Bohužel vzhledem k nedostatku soukromých porodních asistentek vznikly jako vedlejší produkt další skupiny žen, které se snaží porodní asistentky svým způsobem nahradit a vytrácí se tak jejich původní role, která jim přísluší.

  1. Může se jednat o porodní asistentky bez registrace u krajského úřadu nebo magistrátu, která poskytuje péči „načerno“.
  2. Nebo o samozvané porodní báby, bez studia, často zaměřené esotericky, které čerpají znalosti pouze z knih, kurzů nebo osobních zkušeností.
  3. Může také jít „jen“ o maminky, které samy prošly těhotenstvím a porodem, a proto provází těhotenstvím a porodem jiné ženy.
  4. Placené kamarádky s kurzem = duly, jsou také jedněmi z průvodkyň těhotenstvím a porodem. Rády uvádí vysokoškolské tituly – ty ale nemívají ze zdravotnických oborů!!!

 

POZOR: Tyto ženy nemají žádnou ODPOVĚDNOST za poskytování jakékoli péče během těhotenství, porodu, pří péči o dítě ani jindy. Mohou dělat cokoli a jakkoli.

Na závěr kvantita versus kvalita

Přestože způsobů, jak najít porodní asistentku, je hned několik, neexistuje záruka, že ji opravdu najdete. V České republice je asi 6000 porodních asistentek, z toho je pouze přibližně 160 registrovaných = působících soukromě.

 

Ne všechny ale poskytují komplexní péči – péči v těhotenství, při porodu, po porodu, včetně péče o miminko. (Některé nabízí třeba jen předporodní kurzy nebo cvičení pro těhotné nebo jen asistují porodům na porodním sále a ostatním oblastem se nevěnují).

Na druhou stranu ty, co komplexní péči poskytují, mohou být snadno přetížené. 10 doprovodů k porodu měsíčně no problém. Pro mě byly třeba strop 3. Byla to moje hranice, kdy pro mě byla nejdůležitější kvalita péče. Přitom jedna z nejčastějších otázek především od partnerů žen v mé péči zněla: „A u kolika porodů jste už byla?“ Záleží na tom?

 

Dbejte na to, aby vám porodní asistentka seděla nejen profesionálně (vzděláním, certifikáty ze seminářů a kurzů, které pravidelně absolvuje, odbornými názory), ale také lidsky.

Proto si i přes malou dostupnost porodní asistentku vybírejte. Jasně si stanovte, co od porodní asistentky očekáváte, co potřebujete a jakou máte představu, zahajte výběrové řízení a proberte to s každou z nich.  

Vsaďte na svoje pocity. Nevím znamená ne. Dobrý pocit znamená ano!

Vybírejte pečlivě, protože do těchto rukou vložíte část svého života i života svého miminka.

 

Krásné jaro!

 

Příprava na rodičovství


  • Průběžně se sami vzdělávejte o různých vývojových stádiích.
  • Buďte realističtí v očekávání.
  • Zůstaňte flexibilní!
  • Vyrovnejte se s vlastním dětstvím, případně vyhledejte odbornou pomoc, pokud jste byli sami zneužíváni nebo zanedbáváni.