Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Centrum duševního zdraví a podpory v mateřství

775 330 301 info@matara.cz

Craniosacrální biodynamika

CSB je technika kterou navážete kontakt s vaším tělem a přispívá k harmonizaci tělesného a duševního zdraví.
Vytváří pocit harmonie, klidu, bezpečí  na všech úrovní vědomí, podvědomí a těla – a vede systém člověka k celistvosti.

Celistvost se dá přeložit jako ucelenost, jednotnost, kompaktnost, integrita… pro zdraví a to jak pro fyzické tak i pro duševní je celistvost důležitá.

Slovo harmonie pochází z řečtiny ἁρμονία (harmonía), které znamená „hodit se k sobě nebo spojovat“.

Slovo harmonie znamená obecně soulad, souzvuk, souznění. Držme v Harmonii tělo i duši – je to ta správná cesta.

 

 

 

 

 

„Harmonie je široký rozhled, který obsáhne všechny strany.“

Klid je základem duševního i fyzického zdraví. Nechávejme tělo i mysl v klidu – ucítíme tu sílu a energii, která nás životem nasměruje správným směrem.

Aura obklopuje celé tělo, je součástí i každé jeho buňky a odrazem všech jemných životních energií. Můžeme ji tedy pokládat v podstatě za součást těla, ne jen za něco, co ho obklopuje. Slovo aura je odvozeno z řeckého výrazu avra, které znamená vánek. Energie obsažené v naší auře jsou obrazem naší osobnosti, našeho způsobu života, myšlenek i emocí. Aura zřetelně ukazuje nás mentální, psychický a duchovní stav.

Při zkoumání aury se přišlo na to, že aura je více či méně vejčitý útvar, který se obyčejně přizpůsobí obrysu fyzického těla, který ale tělo přesahuje o 10 – 30 cm. Je tvořena našimi jemnohmotnými těly. Aura jedince je uzpůsobena individuálně, a proto není rovna žádné jiné. Aura každého člověka je jedinečná!

Ruskému vědeckému páru Kirlianových se podařilo vyvinout metodu, kterou je možno auru fotograficky zachytit, a to barevně. Jsou-li myšlenky a emoce klidné, mírné a láskyplné, jsou v auře vidět jemné, krásné a jasné barvy a aura svítí zvlášť zářivě okolo hlavy. Ale jakmile se objeví negativní myšlenky, bázeň, deprese nebo závist, změní se barvy v auře v tmavé, kalné a těžké odstíny. Toto tupé, ponuré záření vyvolá v organismu časem stav nemocí a disharmonie.

Každá aura má některou barvu jako základní. Pokud ještě nevidíte auru (každý je schopen ji vidět, jen je potřeba se učit…), aby jste sami viděli svou základní barvu aury, můžete si pomoci numerologií. Ta přiřazuje každému číslu určitou barvu, přičemž základní barva vaší aury je daná vaším životním číslem. 

Proč jít na aplikaci CSB ?

Zatěžující situace,do kterých se dostáváme v průběhu života,ať psychického nebo fyzického rázu, je pro každého možností ,jak transformovat svou historii přirozenou cestou jemného dotyku. Pohlazení,dotyk,objetí od útlého dětství pomáhá překonat první zdroje nepohodlí a  dochází tak k bezděčnému,ztišení,úlevě.

Dospělý zapomíná na tuto fázi a „chce vydržet a udržet“ své negativní  pocity a postoje vůči okolí.Potlačením a nedokončením události vznikají bloky ve formě „energetické cysty“(kinetická síla),která paralizuje a brzdí samouzdravovací proces.

Povrchové zranění se zahojí,to ví každý. Co se však stane,když onemocní psychická část osobnosti nebo orgán,který se zahojit nedokáže? Historie vlastní nebo genetická blokuje uzdravovací proces. Nervová soustava  ukládá bolestnou zkušenost  „zrcadlí“ formu obtíží ve vědomí,v podvědomí a  posledním stádiu jako nemoc v těle.

Tělo k nám „promlouvá“a žádá nás o  pozornost a péči

Jak CSB působí?

Nabízí  aktivní formu léčení jemným dotykem. Je velice šetrnou technikou,terapií,která systémem klienta harmonizuje v hlubokém klidovém stavu a efektivně působí na všechny úrovně z hlediska celostního ošetření.

 • Většinou ihned po první aplikaci CSB klienti pocítí úlevu.
 • Pro efektivní ,kvalitní a trvalou změnu je potřeba aplikovat CSB vícekrát.
 • Počet aplikací závisí na potřebách konkrétní osoby.
 • Zlepšení zpravidla přichází postupně a klient rozpoznává větší hloubky vlastních prožitků,ale i genetické historie.

Jak CSB probíhá?

V leže na lehátku ,klient je oblečen do lehkého pohodlného oděvu a praktikant CSB na něho přikládá ruce na různá místa jako jsou hlava(cranio),kost křížová(sacrální) kotníky,ramena,obličejová část(viscerocranium)a ladí se na energie klienta a čeká,až se zapouzdřené kinetické síly dají do pohybu k transformaci.

 Co cítí klient při aplikaci CSB?

Každé ošetření  CSB je individuální,tělo si vezme přesně tolik,kolik je připraveno přijmout a tím nedochází k přehlcení systému nebo narušování hranic.Aktivace léčebných sil se děje na všech úrovních.Zážitky hluboké relaxace,ticha,klidu jsou pocity,které klient může popsat jako teplo,vibrace,proudění v těle,houpání,brnění,chlad,znecitlivění ,smích,pláč,spánek,hluboká relaxace.

Klient  zaznamenává  průběh ošetření jako pociťovaný vjem ve svém těle.

Nalézt příčinu zranění 

 =  setkání se s obrazem toho,co bolí<

 • vztahy – díky ostatním lidem  a situacím se odhalí   stíny bolesti  akutních potíží
 • emoce- stav bezmoci-vztek,nenávist,zoufalství,smutek ,paralýza
 • nemoce – bolesti hlavy, chronické stavy, autoimunitní onemocnění, úrazy, psychická onemocnění, rakovina

Sebedotazování 

 • vede k rozlišení negativních pocitů, emocí, reakcí těla a skryté historie

Rozpuštění traumatických zážitků

= sám sebe klient osvobodí  od situací vyvolávajících  bolesti a zranění

 • sebepřijetí ,odpuštění,smíření – přijmout a změnit obraz,
 • pocit zpracování na úrovni buněčné paměti-opuštění odporu v bezpečném prostoru

Změna vnímání reality

 • proces dokončení -pochopení, klid, pocit harmonie
 • Nezpracované zážitky z minulosti se aktivují ,
 • vzápětí dokončují ,a tím také harmonizují .
 • Klient získává nový příval uvolněné energie
 • pro svou regeneraci a zdraví.

Energetické emoční léčení

Perfektní vztahy,peníze,být šťastný…….co nám v tom brání?

 • Genetické otisky v DNA(dispozice k nemocím)
 • Vlastní nezpracované zážitky na vědomé i podvědomé úrovni

pod vrstvami otisků  je MATRICE ZDRAVÍ,která je formou regenerace a sebe léčebného procesu neustále přítomná.

Být si vědom svých činů  je nutnost. Jsme součástí celku, něčeho většího.

Rezonujeme s přírodou s celou planetou…(zemětřesení=pocení globální oteplování=horečka). Naše Země zvedá frekvence a nutí lidstvo ,aby bylo s ní v souladu.Země se čistí a nezbývá než se přizpůsobit .

Přejeme si být zdravý a štastný, mít perfektní vztahy….. ,ale co nám v tom brání?

 • Genetické otisky v DNA
 • (dispozice k nemocím,traumatizace rodu)
 • -Vlastní nezpracované zážitky na vědomé i podvědomé úrovni

Pod těmito vrstvami otisků  je neustále přítomná, MATRICE ZDRAVÍ,která  formou regenerace a sebeléčebného procesu více,či méně pracuje.Jak uzdravit prožitou historii,zážitky(dokola se opakujících vzrorců,traumat a různých zranění) přirozenou cestou?

CSB je metoda,kterou navážete kontakt s vašim tělem prostřednictvím pociťovaného vjemu a má daleko větší účinky, než byste očekávali .

Proč jít na aplikaci CSB ?

Zatěžující situace,do kterých se dostáváme v průběhu života,ať psychického nebo fyzického rázu, je pro každého možností ,jak transformovat svou historii přirozenou cestou jemného dotyku.Pohlazení,dotyk,objetí od útlého dětství pomáhá překonat první zdroje nepohodlí a  dochází tak k bezděčnému,ztišení,úlevě.

Dospělý zapomíná na tuto fázi a „chce vydržet a udržet“ své negativní  pocity a postoje vůči okolí.Potlačením a nedokončením události vznikají bloky ve formě „energetické cysty“(kinetická síla),která paralizuje a brzdí samouzdravovací proces.

Povrchové zranění se zahojí,to ví každý.Co se však stane,když onemocní psychická část osobnosti nebo orgán,který se zahojit nedokáže?

Historie vlastní nebo genetická blokuje uzdravovací proces.

Nervová soustava  ukládá bolestnou zkušenost  „zrcadlí“ formu obtíží ve vědomí,v podvědomí a  posledním stádiu jako nemoc v těle.

Tělo k nám „promlouvá“a žádá nás o  pozornost a péči
Pouhý záměr klienta,podívat se na své  omezení z jiného, běžně dostupného pohledu, je velkou výhodou pro každého,a je hlavním krokem k uzdravení těla,duše, či komplikovaných vztahů ….

S CSB se  klient přenese  přes své bolesti a zranění, vše se uvolní, transformuje,přemění nastane vyrovnání,naplnění, harmonie a klid.

Účinky terapie jsou trvalé

Pro účinnost se doporučuje 10 ošetření s odstupem jednoho nebo dvou týdnů

SLOVA  zdraví,láska a štěstí procítíte v PROŽITKU života, cesta do  vlastního nitra

v projektu „Rodí se budoucnost“ s craniosakralní biodynamikou

Znovuzrození vědomého života  s craniosacrálí  biodynamikou je obrovská možnost, jak objevit skryté možnosti samoléčby. Žijeme ve světě vyspělé techniky,která je využívána z mnoha hledisek  k prospěchu, avšak i v mnoha případech nám škodí.

Kde má člověk, odklopen manipulací vnějšího světa zvolit tu správnou cestu  k udržení  zdraví a štěstí ? Využíváme přístroje, medikaci a udržujeme se v relativním stavu zdraví se zaměřením na sekundární potíže.

Craniocraniosacrálí biodynamika nám pomáhá objevit sebe sama z hlediska celistvosti. Klidový neutrální stav vědomí podporuje samoléčebný proces a ten se děje bez naší vůle a vede jednotlivce k původní matrici zdraví.

Nemoc může být pak chápána jako zoufalé řešení nějakého nesnesitelného vnitřního konfliktu.

Choroba je tedy výsledkem našich mentálních pojmů a přesvědčení a je pokusem o nalezení východiska z napětí,úzkosti ,či nesouladu na jiných rovinách ,které jsou vzájemně propojeny. Mezi vědomím a tělem probíhá  neustále spojení,a tak vše se děje správně.

Náš systém je úžasný,dokonalý a přesně „VÍ“,jak dovést jedince k procesu sebeuzdravení z hlediska fyzické,psychické a duševní harmonie.

„Ne moc“ je projev systému a dává nám zprávu o tom,že otisky  historie těla  přetížily vyváženost systému,který potřebuje uvolnit,transformovat a navrátit  k původní matrici zdraví,která je dána každému  po celý život.

Tělo je neustále vedeno regeneračními procesy ke zdraví,avšak jediné,co mu stojí v cestě jsou bloky,které jsme si nevědomě v průběhu života vytvořili nebo automaticky převzali na základě genetických přenosů.

Jedná se o otisky ve formě negativních emocí prožitků,které zanechaly bolestnou nedokončenou stopu v systému a  dokola se opakují v naší realitě a upozorňují jedince na určitou historii. Síla přitažlivosti zatížené historie pak utváří situace,které se zrcadlí do vnější reality v nevědomém scénáři.Jedná se o určité spasma v systému,které brání a omezuje samoléčebný proces. Spasma se projevuje na všech úrovních jako bolest.Bolesti však mají různé podoby.  Od zlomené nohy až po zlomenou duši,deprese,migrény,alergie,limbický otisk při porodu,partnerská nestabilita,bolesti zad a celá řada dalších forem nepohodlí.

Pomocí craniosacrální biodynamiky jemným  „přeznačkováním“ se bolestná příčina zpracuje ,uzavře,vyléčí navrátí systém do rovnováhy a život dostane jiný rozměr, plnou hodnotu zdravého prožívání ve všech oblastech života v každém věku.

V  mé práci s craniosacrální biodynamikou (CSB) jsem se setkala s pojmem“inertní fulcrum „,ve kterém je ukryto tajemství potíží na úrovni emocí,nemocí a vztahů. Svojí existencí a přítomností v každém ošetření ,znovu a znovu překvapuje.Ve spojení s historií,hluboko ukrytou v systému člověka ,se přirozeně transformuje a je obrovskou výzvou a darem pro každého z nás.

Všechny lidské bytosti jsou dokonalým výrazem univerzálního zdraví,  otištěné do matrice ,v hloubce buněčné paměti. Zdraví je zpřístupněno naprosto každému,kdo jej chce uvidět a spojit se s ním.Máme dědičné právo na nezlomné zdraví,krásu a radost po celý náš život!

Vztah k vlastní síle je podstatou našeho zdraví a těla jsou toho hmotným výrazem,který se každým okamžikem plynule obnovuje,proměňuje,znovu naplňuje a činí tak výhradně podle svých možností.Jenom tento fakt  informací je velice cenný.

A tak se ptám kolik bolesti ,utrpení a traumatických prožitků ,v podobě inertních fulcer, naše těla v sobě nesou po staletí,vedle radosti klidu a pohody a toho,čím by naše životy měly být naplněny?Jsme součástí celku,který v jeho malinkých částečkách můžeme přetvářet k podstatě ,pro kterou jsme byli stvořeni.A tak z hloubi své duše pociťuji obrovskou vděčnost,že jsem se mohla s craniem seznámit,potkat a přimout do svého života jako vlastní filozofii a možnost rozšiřovat dál do různých sfér života i ve prospěch dalších lidí.

Došla jsem k tomu,že jediná omezení našeho zdraví pocházejí z  vytvořených překážek, založených na traumatické historii ,vědomé nebo nevědomé biografii ,či genetické dispozici a vytváří pak stopu v buněčné tkáni a v energetickém poli ,a ta klade jednotlivce do  systému názoru s přesvědčením.

Tyto otisky s nánosy zkušeností se vtělesňují v pohybu,který se začne shromažďovat do nějaké podoby a dostává své hranice . Funkce  společně s tvarem vytváří vztahující se proces k celku.Místa,která obsahují nezpracované zkušenosti se pak  projeví ve formě onemocnění různého typu ,úrazu a poškození..Tělo se snaží ohraničit tyto síly a vystředí je mimo přirozené proudění  primární respirace .Biodynamická potence  se stane inertní ,a tím dojde  ke změně v uspořádání buněk,tkání a tekutin,vytvoří určitý vzorec napětí.V tomto procesu centrování ,neboli při vzniku jakési energetické cysty, inertního fulcra,zůstává v jeho jádru léčivá biodynamická potence. Tím je zachována a udržena rovnováha  celku.

Ošetření CSB

je zážitek ,prožitek jednotlivce,který na základě vědomého rozhodnutí procítí svou cestu ke zdraví.Mnohdy nevíme kudy dál a nemáme jinou variantu… Naladěním se na hluboký klid, se usadíme v té síle,do neutrální pozice bez vůle „jít něco dělat“,ale kontaktovat se se svým prazákladem,se svou universální matricí a nastavime  tak zrcadlo systému,který si potřebuje vzít to nejlepší ,a vejít sám se sebou do hlubšího kontaktu.Potkat se ze zapouzdřenou silou a spojit jádro inertního fulcra s celistvou biodynamickou potencí.

Ozdravný proces se děje jako přirozená samoléčba v bezpečném prostoru např.v Longtidu, nebo Dynamickém klidu.S klientem  při ošetření  prochází uzdravování a možnost,jak přispět k tomu,aby se klient cítil ve svém životě komfortněji.Každý jedinec má své tělo,své vzorce,které potřebuje ke svému vývoji a k čemu je předurčen v plánu léčení.

S CSB neléčíme,ale můžeme přispět :k větší radosti ze života, k lepší funkci hormonálního systému,harmonizaci nervové soustavy a k eliminaci řady dalších potíží , onemocnění,úrazů a duševních poruch.

CSB blahodárně, celoživotně působí na prenatální,porodní a poporodní otisky, v systému matky i novorozence .Složky zdraví se tak propojují a harmonizují .Při porodním procesu nastávají velké zvraty a stres, vyplavuje se mnoho hormonů a v návaznosti na limbické trauma a přetížení různého druhu. Následkem  dochází k  narušení nebo zablokování přirozeného porodu.  Výrazným způsobem je tedy prospěšná řada ošetření pro nastávající maminky.

U matky se snadno odbourá strach z porodu (např.na základě nezpracovaných zážitků limbického otisku),strach z obtížného prvního porodu nebo zmírňuje následky císařského řezu ,jak  pro matku,tak pro novorozence(poruchy pozornosti,hyperaktivity, „DIS“ projevující se až v pozdějším věku dětí).

 

ošetření miminek CSB

Následky komplikovaného porodu,císařský řez,potíže s kojením,vyprazdňováním,se spánkem 

Asociace aktivuje bolestnou historii

Zdraví je uvnitř vždy přítomné
příklad z praxe:

Aktivace bolestné historie může mít  různé spouštěče a příčiny  a způsobuje mnoho nepohodlí rozličného charakteru.Většinou se jedná o asociaci traumatizujícího prožitku,který se v obměnách a cyklech v průběhu života asociuje.

Jedním z příkladů z mé praxe je léčebný vliv crania na klientku,která od září loňského roku chodí na ošetření 2x do měsíce,zatím deset ošetření…Jedná se o paní Janu, věk 64let. První konzultace před ošetřením :

 Manžel si našel jinou ženu po 40letech manželství,ale bydlí nadále ve společné domácnosti,protože se nechce odstěhovat.Paní popisuje: nemluvím s ním ,dávám si pozor abych ho nepotkala,ani nezahlédla,abych o něj nezakopla,chodím jinými ulicemi,do jiných restaurací,odvracím hlavu od našeho auta ,kde jsme spolu seděli.Jakákoliv zmíňka o něm mě ničí.Pozvracela jsem se když jsme se míjeli asi 1min u naší dcery.Když jsem ho uviděla v autě,jak odjíždí od dcery jiným směrem než já,zhroutila jsem se.Nemohla jsem říct“Poděbrady“,protože tam jezdil s milenkou.Přála jsem si ,aby měl nehodu,aby umřel,ale když zase zarachotil klíč ve dveřích bytu, sužovalo mě zklamání. Trvalo to asi rok….Byla jsem na infarkt,srdce mi málem puklo,horko v hlavě,motolice ,strach,rozčilení jako běžné stavy….

CSB  jsme navázaly  kontakt s tělem prostřednictvím pociťovaného vjemu , naladěním  se na systém klientky… a jen naslouchání….,potkaly jsme  se s hlubokými universálními  silami, pouze klid a ticho,čerpání potence, a pak se vše začalo „dít samo“k jejímu nejlepšímu prospěchu. Systém klientky uvolnil,transformoval a integroval  nové otisky,jehož výsledek popíši:

 Při setkání s manželem cítím klid,s chutí jsem mu popřála k narozeninám bez tělesných potíží a myslím to upřímně.Nejvíc mi pomohlo odpuštění na takové hluboké úrovni a od té doby se vše změnilo.On mi už neubližuje.Můžu s ním být v jedné místnosti,dokonce jdu za ním do pokoje a dám mu část nájmu do ruky.Ať se děje ,co se děje jsem v klidu .Netrápím se a přítomnost s novým mužem,který mi přišel do cesty prožívám pocit,že jsem v pubertě.S velkým překvapením se dívám na vše jakoby z povzdálí,ani žádný pocit strachu a smíření s tím,ať se děje cokoliv….jako když se dívám na film bezstarostným, radostným pohledem…..

Obrovský přerod,transformace a osvobození se z pout minulých prožitků z dětství,otevřel paní Jane mnoho nových vhledů a životní energie.Inertní fulcra jako biokinetické zapouzdřené síly způsobené stresem,patogeny,traumaty,genetickými vlivy byly uloženy ve fyzickém těle.   Manifestací řídícího principu ,matrice zdraví s biodynamickou silou potence Dechu života, vše zharmonizovala, uspořádala, až zázračnou silou.

Má práce s CSB

V  mé práci s craniosacrální biodynamikou (CSB) jsem se setkala s pojmem“inertní fulcrum „,ve kterém je ukryto tajemství potíží na úrovni emocí,nemocí a vztahů.

Svojí existencí a přítomností v každém ošetření ,znovu a znovu překvapuje. Ve spojení s historií,hluboko ukrytou v systému člověka ,se přirozeně transformuje a je obrovskou výzvou a darem pro každého z nás.

Všechny lidské bytosti jsou dokonalým výrazem univerzálního zdraví,  otištěné do matrice ,v hloubce buněčné paměti. Zdraví je zpřístupněno naprosto každému,kdo jej chce uvidět a spojit se s ním.Máme dědičné právo na nezlomné zdraví,krásu a radost po celý náš život!

Vztah k vlastní síle je podstatou našeho zdraví a těla jsou toho hmotným výrazem,který se každým okamžikem plynule obnovuje,proměňuje,znovu naplňuje a činí tak výhradně podle svých možností.Jenom tento fakt  informací je velice cenný.

A tak se ptám kolik bolesti ,utrpení a traumatických prožitků ,v podobě inertních fulcer, naše těla v sobě nesou po staletí,vedle radosti klidu a pohody a toho,čím by naše životy měly být naplněny?Jsme součástí celku,který v jeho malinkých částečkách můžeme přetvářet k podstatě ,pro kterou jsme byli stvořeni.A tak z hloubi své duše pociťuji obrovskou vděčnost,že jsem se mohla s craniem seznámit,potkat a přimout do svého života jako vlastní filozofii a možnost rozšiřovat dál do různých sfér života i ve prospěch dalších lidí.

Došla jsem k tomu,že jediná omezení našeho zdraví pocházejí z  vytvořených překážek, založených na traumatické historii ,vědomé nebo nevědomé biografii ,či genetické dispozici a vytváří pak stopu v buněčné tkáni a v energetickém poli ,a ta klade jednotlivce do  systému názoru s přesvědčením.

Tyto otisky s nánosy zkušeností se vtělesňují v pohybu,který se začne shromažďovat do nějaké podoby a dostává své hranice . Funkce  společně s tvarem vytváří vztahující se proces k celku.Místa,která obsahují nezpracované zkušenosti se pak  projeví ve formě onemocnění různého typu ,úrazu a poškození..Tělo se snaží ohraničit tyto síly a vystředí je mimo přirozené proudění  primární respirace .Biodynamická potence  se stane inertní ,a tím dojde  ke změně v uspořádání buněk,tkání a tekutin,vytvoří určitý vzorec napětí.V tomto procesu centrování ,neboli při vzniku jakési energetické cysty, inertního fulcra,zůstává v jeho jádru léčivá biodynamická potence. Tím je zachována a udržena rovnováha  celku .

Nemoc může být pak chápána jako zoufalé řešení nějakého nesnesitelného vnitřního konfliktu.


Choroba je tedy výsledkem našich mentálních pojmů a přesvědčení a je pokusem o nalezení východiska z napětí,úzkosti ,či nesouladu na jiných rovinách ,které jsou vzájemně propojeny. Mezi vědomím a tělem probíhá  neustále spojení,a tak vše se děje správně.

Craniosakrální terapie

 • je velmi jemná neinvazní práce se systémem člověka
 • byla vyvinuta z klasické osteopatie západními lékaři
 • nezabývá se vnějšími příznaky obtíží,pracuje s jejich   příčinou
 • pracuje především se zdroji a zdravím,nikoliv s problémy
 • podporuje moudrost těla a jeho schopnost znovunalezení rovnováhy
 • pomáhá uvolňovat napětí a stažení na různých místech a úrovních

Fyzické obtíže

 • bolesti zad a šíje
 • ke zmírnění bolesti vycházejících z páteře,
 • bolesti kloubů při degenerativních změnách
 • při problémech s čelistmi,
 • dutinami a dysfunkcích v oblasti ušní,oční a nosní

Neurologické obtíže

 • jako podpůrná léčba bolesti hlavy a u migrén
 • zánět trojklanného nervu,bolest čelistního nervu
 • ke zmírnění chronických bolestí

Trauma a posttraumatické symptomy, deprese

 • opakovaná ošetření zlepšují celkový psychický stav
 • fyzická traumata,operace,úrazy
 • psychická traumata,rozpuštění emociálních šoků a silného stresu
 • nespavost,vyhoření,problémy s příjmem potravy

Pro těhotné a děti

 • rozpouští problémy vztahující se k traumatickým porodům, či obtížím v prenatálním období
 • vhodné jako příprava na porod a poporodní integrace
 • pro hyperaktivní děti a děti s poruchami učení
 • u začínajících růstových problémů dětí

Vyléčení vychází vždy zevnitř

Craniosacrální biodynamika je nejen “ preventivní medicína“,ale v mnoha případech  dochazí k“zázračným“uzdravením. Ktomu nejlepšímu možnému komfortu spokojeného života.

 • Volba k vědomé realitě je obrovskou výzvou pro jedince.
 • Cesta za sebepoznáním je osobním prožitkem, který je nepřenositelný a u každého jedinečný.

Změnit svůj vnitřní magnetický náboj ,vyléčit bolestné otisky můžete kdykoliv v průběhu života a síla přitažlivosti pracuje ve váš prospěch. S craniosacrální biodynamikou se připravíte na mateřství a přirozený porod.

V ranném dětství se zapisují ty nejhlubší otisky,které následně  ovlivňují celý život.

Dát dětem do života stabilitu a lásku bez vlastních omezení je tou nejlepší devizou pro jejich šťastný život.

Děti jsou odrazem rodičů se všemi kombinacemi genetických předpokladů.

Všichni jsme kdysi odpočívali ve svých maminkách a čekali až uvidíme světlo světa a od té doby je to „Náš“ život,který žijeme se svou volbou k vlastní hodnotě. Jak pochopit tento proces?

Craniosacrálí Biodynamika

Naše tělo je složeno z buněk a ty obsahují tekutinu.Tekutina v kostech, v tkáních, společně s mozkomíšní tekutinou, se rytmicky pohybuje jako příliv a odliv. Craniosacrální biodynamika vychází z osteopatie (nauka o kostech) a  její využití k samoléčným procesům  objevil dr.Shuterland  a Dr.Becker, vědomým nasloucháním systému a objevením hlubších sil,které se rytmicky střídají s hlubokým klidem, nazvali DECH ŽIVOTA.

Dech života je vrozená,dynamická,životodárná síla,která neustále vytváří a udržuje lidský systém. Snahou cranisacrálího terapeuta je podpořit  rytmické plynulé proudění zdraví do „překážek„ historie buněčné paměti klienta a nastolení rovnováhy potřebné ke zdraví V každém„nemocném systému“je přítomné zdraví.

Jedinečná příležitost je teď a tady v MaatTaře,využijte této příležitosti a nahlédněte do vlastního nitra samoléčebného procesu. ošetření včetně konzultace probíhá 1,5 -2h na lehátku v oblečení.

 

Cena ošetření 1500 Kč

Metoda vycházející z Osteopatie, která se provádí kontaktováním jemným dotykem na tělesné struktury klienta zejména v oblasti lebky a křížové oblasti, kontaktovat se mohou i jednotlivé struktury těla, které potřebují podpořit v léčení, se záměrem doprovodit systém klienta k znovuprožívání plného energetického potenciálu těla či nastartování léčebného procesu v systému klienta.

Tato technika práce s tělem je velmi účinná při jakýchkoliv zdravotních potížích, není kontraindikována s žádnou medikací i v případě závažných onemocnění, má velmi široké spektrum uplatnění u onemocnění nebo problémů různého původu, velmi blahodárně působí v případech hormonálních změn (těhotenství, menopauza), během porodu i těsně po porodu (ošetřováni mohou být matka i dítě), u psychosomatických problémů a výborné výsledky jsou zaznamenány při práci s traumaty všeho druhu.

Klienti popisují celé ošetření jako velmi relaxační, docházet může i k více dynamickým prožitkům, zejména dotýkame-li se při práci hlubokých témat traumatického původu. Ošetření je prováděno na masážním stole v pohodlném oblečení a nevyžaduje žádnou předchozí speciální přípravu ze strany klienta.