Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Centrum duševního zdraví a podpory v mateřství

775 330 301 info@matara.cz

Meditace

x

Meditací se nejčastěji rozumí různé praktiky prohlubování soustředění. Ačkoli se meditace obvykle považuje za součást východních náboženství s počátkem ve ve védském hinduismu, je součástí mnoha náboženských systémů a filosofických škol.

Pod pojem meditace řadíme několik činností, z nichž řada je spojována s dosažením změněného stavu vědomí. Cílem meditace je ale zejména kultivace mysli (její zklidnění) a získání vhledu (ať už do smyslu lidské existence a vesmíru nebo do osobních záležitostí).

 

Základní meditační cvičení:

Meditace mají mnoho obměn. Je dobré vyzkoušet ty úplně základní a pak pomalu přecházet k jiným variantám, než si najdeme tu, která nám naprosto vyhovuje.

K uvolňování potřebujeme místo, kde nás nikdo nebude rušit. Posadíme se do pohodlné polohy. Můžeme sedět se zkříženýma nohama na zemi nebo na měkkém polštáři asi 10 centimetrů vysokém. Jestliže je nám příjemnější sedět na židli, tak i to je možné. Všeobecně se nedoporučuje meditovat vleže, protože bychom mohli snadno usnout.

– Posadíme se zpříma, velmi pohodlně, abychom se mohli dobře soustředit, ale nebyli jsme napjatí.

– Snažíme se držet záda v jedné rovné linii s hlavou a šíjí a tělo co nejvíce uvolňujeme.

– Přivřeme oči, abychom se mohli lépe soustředit.

– Dech je velmi důležitý, dýcháme zhluboka a stejnoměrně. Snažíme se co nejvíce soustředit na svůj dech, pozorujeme, jak se nadechujeme a vydechujeme a sledujeme své břicho, jak se zvedá a jak klesá. Celou svou pozornost zaměříme na dýchání.

– Jestliže se nám začnou toulat myšlenky, opatrně zase vrátíme pozornost pouze k našemu dechu a zvedání a klesání břicha. Pokud se nám to hned nedaří, nevadí, je to cvik, který se musíme naučit.

– Takto pokračujeme asi 20 minut.

– Nakonec se pomalinku vracíme k normálnímu stavu vědomí. Nesmíme ale nic uspěchat, úplně pomalinku začínáme prociťovat a uvědomovat si své okolí. Pak se postupně protahujeme a ještě před tím, než otevřeme oči, tak si zvedneme ruce a pořádně si o sebe prohřejeme dlaně, ty pak položíme na oči a vnímáme, jak přechází teplo z dlaní do očí. Teď už můžeme oči otevřít a s chutí pokračovat v dalších aktivitách dne.