Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Centrum duševního zdraví a podpory v mateřství

775 330 301 info@matara.cz

O mně

x

Od 15 let jsem chtěla být porodní asistentka,ale vystudovala jsem pedagogickou školu,obor učitelství MŠ,a hned po maturitě se mi narodil můj první syn a o pět let později  syn druhý.

Děti a nemoce bývají častým jevem, a tak ve snaze najít pro děti jinou cestu k léčení ,než prášky stále dokola, dostala jsem se nejdřív sama k sobě ,k vlastní historii, kde začala má životní cesta k sebepoznání.

Již od školy mě zajímala psychologie a o všem jsem víc přemýšlela a kladla si mnoho otázek na které jsem neznala odpověď. Cesta sebepoznání a nových možností začala studiem Silvovy metody ,pak 1.a 2,Reiky,trancendentní tance v Liblicích, kineziologie,EFT,regresní terapie.Každá z terapií měla pro mě svůj význam a začala se mi skládat mozaika mých nevědomých částí.

Praxe učitelky trvala jen pár let. Mou profesi učitelky vystřídalo podnikání . Měsíc před revolucí jsem otevřela první butik v Kolíně. A tak se rozjelo mé aktivní podnikatelské období.

Na konci 90. let se mi dostala do ruky knížka Andreje Dragomireckého,který se zabýval regresí a zveřejnil vnímání a zážitky dětí v těhotenství, při porodu a bezprostředně po zrození. Jeho fakta měla svou logiku a já jen pociťovala bolest nad tím, čemu jsem já a moje děti byly vystaveny- nemocniční rutině té doby…..

V době své podnikatelské aktivity jsem chtěla otevřít soukromou porodnici,aby se neopakovala nemocniční rutina a již více nedocházelo k poškozování matek a jejich dětí po psychické stránce.“Matka i dítě přežilo“ je statistika úspěšných porodů.Avšak s jakými „šrámy na duši“přežíváme ?Jaké otisky jsou vetkány do prvních pocitů novorozence,když nejsou naplněny jeho základní biologické potřeby?Potřeba bezpečí ,jistoty,klidu,tlukot matčina srdce,nebo její hlas?!

Legislativa tehdejší doby?lékaři, na mě koukali, jak na blázna a celá má vize byla ve fázi REALIZACE ZAMÍTNUTA.

 

Mezitím se změnil můj soukromý život a já byla znovu,  po 18 letech, těhotná .Šťastná událost se brzy změnila ve strach a obavy ,jak bude porod probíhat. Trauma na vědomé i nevědomé úrovni je příčinou mnoha lidských realit,situací a nemocí,a tak jsem našla řešení. Kineziologie jako forma terapie, mi pomohla zpracovat negativní zkušenosti z předešlých porodů.Rozpuštěním traumatických zážitků, se jakoby zázrakem stal nádherný okamžik ,kdy zrození mé dcery proběhlo bez zásahu nemocniční rutiny jako znovuzrozený fyziologický porod ve vrchlabské porodnici. Potvrdila se mi  terapie v praxi, nejen při  porodu ,ale i v běžném životě při zvládání překážek.

Porod  je obrovská transformace každé ženy.Je zároveň poznáním a nádherným nezapomenutelným prožitkem  pro matku,a je zásadní pro celý život dítěte a celé společnosti.

 

Jak se připravit na zdravý , vědomý fyziologický porod?

                                                                        informace a terapie

 

Poskytuji  důležité informace pro nastávající maminky ,které nejsou běžně dostupné, individuální přístup.

Terapie nám dávají prostor pro řešení vztahů, zdraví, nemocí a emocí ,které nás obtěžují, nebo situací , v průběhu života v jednotlivých cyklech,se podobně opakující.

 

 

Při svém dalším vzdělávání  v oblasti porodnictví čerpám:

 • absolvování odborného kurzu Michel Odent ,francouzský porodník“ Znouzrozený porod“
 • z knih např.Artur Janov „Prvotní otisky“  dalších knih budou v centru dostupné
 • semináře se soukromými porodními asistentkami
 • roční studium u Ivany Konigsmarkové
 • spolupráce s H.A.M.

dvouleté profesionální studium na “ Institutu Sranio Sacrální Biodynamiky“

 

Já a terapie cranio sacrální biodynamiky

 

craniem jsem se seznámila“ úplnou náhodou“,a naprosto mě uchvátil dosud nepopsatelný prožitek. Cranio mi otevřelo hloubku a naprosto jiný rozměr vnímání vlastního těla a pociťovaných vjemů,které jsem doposud nepoznala.Kineziologie,EFT,regresní terapie,reiky,Ho opopponopo jako by se spojilo v jednu techniku,která mě naprosto uchvátila.

Tyto silné prožitky s léčivou silou mě přivedly do Všenor. Lektorka Abha Sajwel zde založila „Institut CranioSacrální Biodynamiky“.Dvouleté studium na profesionální úrovni bylo náročné,ale přesně jsem věděla ,že jsem na správném místě.Lektorka studovala v cizině. Sama absolvovala výcvik craniosacrální biodynamiky v Osho UTA institutu v Německu a dále např. postgraduální kurzy F. Sillse: “Dynamic Stillness”, “Being and Becoming” v Anglii a “Léčení traumatu” s Bhadrenou Gemin.Studium u Abhy je pro mě velkým přínosem.

Možnost komunikovat se svým tělem a zároveň se uvolňovat a harmonizovat na všech úrovních fyzického ,emocionálního a duševního aspektu mojí osobnosti,ve vlastním rytmu samoléčebného procesu s realizaci svého potenciálu vedoucí k sebelásce a k plnému vědomí, je ta nejlepší forma léčení všech bloků získaných v průběhu mého života,ale i genetických otisků v celém rodě ,uložené  v DNA.

Ano,právě to je nejpřevratnější fakt mé práce s craniem.Rozpuštění stresových stop,uložené v limbickém otisku DNA,které nevědomě žijeme v našich životech.

Zároveň mě práce s  CSB  vede k hluboké pokoře a životnímu poznání,které touto technikou mohu zprostředkovat ostatním,kteří ještě nepoznali sílu a účinek přítomného okamžiku v prožitku a kontaktu s vlastními nepoznanými ,nevědomými částmi,které v našich životech vytváří disharmonii v různých oblastech jako jsou vztahy, emoce a nemoce.

Pro nastávající maminky a jejich děti je významným prostředkem k okamžitému rozpuštění všech traumatických zážitků spojených s těhotenstvím i porodem.

 

Najdete mě v profesní organizace pro ČR – České asociaci terapeutů cranisacrální biodynamiky.

 

S CranioSacrální biodynamikou:

 • najít sebevědomou část
 • přirozené početí
 • harmonické těhotenství
 • podpořit ženy  a  posílit  sebevědomí k vědomého fyziologického porodu
 • poskytovat potřebné erudované  informace od zkušených lékařů a porodních asistentek
 • doporučená literatura
 • znát svá práva a povinnosti
 • kojení,očkování

 

Bohužel ani dnes, po tolika letech, není možné porodnici otevřít.I když se už hodně změnilo,ale úroveň porodnictví  podle nejnovějších postupů a doporučení WHO u nás funguje pouze ve vybraných porodnicích a srovnávat se s ostatními státy EU,skutečně nemůžeme.

 

Centrum MaatTara jsem založila  na základě mé vlastní zkušenosti, se záměrem poskytnout nový pohled z hlediska celistvosti nastávajícím maminkám,neboť porod, fyziologie porodu úzce souvisí s psychikou ženy,  na tom, co žena cítí a prožívá od početí ,jak se jí daří v těhotenství a jaké má  předpoklady pro úspěšný porod.

Centrum MaatTara vznikla i pro ty ,kteří se chtějí  dozvědět něco víc o hloubce svého vlastního nitra a chtějí zvládat svoje zdroje nepohodlí , vnitřní i vnější konflikty různého druhu.

Tereza Malichová


Trauma na vědomé i nevědomé úrovni je příčinou mnoha lidských realit,situací a nemocí a co je nesmírně důležité,….. má svůj důvod,ale své řešení……

Zpracovala jsem své negativní zkušenosti z porodů a vytvořila novou koncepci pro znovuzrozený fyziologický porod  bez  zbytečných zásahů .Můj třetí porod probíhal přesně tak,jak byl přeprogramován.Vybrala jsem Vrchlabskou porodnici,takže spojení bezpečného porodu a zpracování traumatu vedlo k nezapomenutelnému zážitku. Potvrdila se mi teorie terapií v praxi, nejen při  porodu ,ale i v běžném životě při zvládání překážek a bolestných situací .

Porod jako takový je obrovská transformace ,poznání a může být nádherným nezapomenutelným prožitkem  pro matku,a je zásadní pro celý život dítěte a celé společnosti.

“ Centrum MaatTara“vzniklo z iniciativy podpořit každého,kdo bude mít zájem vědět víc o své  realitě každodennosti.

Zvláště podpořit ženy a posílit  sebevědomí vědomého fyziologického porodu účinnými terapiemi:

 • meditací najít sebe,svou vědomou část
 • přirozené početí
 • harmonické těhotenství
 • podpořit ženy  a  posílit  sebevědomí vědomého fyziologického porodu účinnými terapiemi,cvičením, relaxací
 • poskytovat potřebné erudované  informace od zkušených lékařů a porodních asistentek
 • doporučená literatura
 • harmonizačních pomůcky
 • znát svá práva a povinnosti
 • kojení

Při svém dalším vzdělávání  v oblasti porodnictví čerpám:

 • absolvování odborného kurzu Michel Odent ,francouzský porodník“ Znouzrozený porod“
 • z knih např.Artur Janov „Prvotní otisky“  dalších knih budou v centru dostupné
 • semináře se soukromými porodními asistentkami
 • roční studium u Ivany Konigsmarkové
 • spolupráce s H.A.M.

Ve své činnosti s ostatními terapeuty,zdravotníky a všem,kteří mohou přispět ke zkvalitnění života každého z nás ,se zaměřuji  především na spolupráci. Spojenectví profesních,odborných kvalit jako hlubší rozměr ke kvalitnímu cíli ve prospěch celé společnosti a kolektivního vědomí v srdci Evropy.

Mým záměrem je poskytnout otevřený pohled na realitu každého z nás,jako výzvu k pohledu z jiného zorného úhlu .Praktikuji se svými kolegyněmi několik vyzkoušených účinných terapií,které jsem sama podstoupila,studovala a chci předat ostatním .

Terapie nám dávají prostor pro řešení vztahů, zdraví, nemocí a emocí ,které nás obtěžují, nebo situací , v průběhu života v jednotlivých cyklech,se podobně opakující.

Jak obohatit všední den o pozornost k sobě?
Jak se spojit sama se sebou skrze meditaci,či stravu?

„Všichni jsme kdysi odpočívali ve svých maminkách
a čekali,až přijde čas
a my opustíme bezpečí lůna
a spatříme světlo světa….“

Další velké téma mé činnosti je otevřít obzory nastávajícím rodičům, a poskytnout jim důležité informace pro vytvoření nejlepších podmínek pro zdravý vývoj, a život jejich dětí v prenatální,porodní a natální fázi.

První dojmy spojené s naším narozením utváří základní prvky pro náš další život. Stavebními prvky naší osobnosti jsou porod samotný, první dotyk a slovo.
Bonding je pouto mezi matkou dítětem a jeho rodinou,je také procesem života rodiče s dítětem,procesem navazování jedinečné lásky a plné vazby bezpodmínečné lásky,které jsou nenahraditelné, neopakovatelné a nepodléhají pravidlům. Nutnost podpory rané vazby jako součást zdravé péče o zdravou rodinu, je nezbytná.

Možná se teď ptáte jak na to?
Máte jiné zkušenosti?
Porod jako pozitivní zkušenost?
Jak porodit bez obavy a strachu?
Jak eliminovat bolestné zkušenosti s předešlým porodem? 
Co je lymbický otisk?
Jak mám komunikovat se svým dítětem?
Co je přirozený porod?

……. ještě mnoho dalších otázek žen,které se připravují na těhotenství,porod a nový život s příchodem děťátka ,Vám pomůžeme vyřešit účinnou terapií.
Mám vlastní zkušenost,jak zpracovaný nepříjemný zážitek z porodů mě otevřel cestu k novému poznání,co je porod přirozený …..

Pocit bezpečí a vytvoření maximálně pozitivního prostředí pro nastávající maminku je zásadní pro překonávání vývojového úkolu tak zásadního,jakým je porození a narození.
Znovuzrozený porod jako přirozený fyziologický proces má , dnes i vědecky prokázaný, pozitivní dopad na jednotlivce i celou společnos